Glass Slides
GS-B2-C86.jpg :: 294 / 1219

gs-b2-c86.jpg

Sanitarium and Hospital at Shanghai

 

| 1/29/2018